• Vækstpartnerskab

  Vækstpartnerskab
  Opnå stor vækst uden at påtage dig store risici
  Lad mig forestå missionen og føre jer i mål, mens du fokuserer på driften
  Få en partner med ind i firmaet, der har vist sit værd og kan bringe jer videre

  Mit koncept om vækstpartnerskab er meget udansk "no gain, no pain". Aftalen går på, at vi aftaler nogle ambitiøse mål vækst- og profitmål for din virksomhed, en tidsramme og et tilsvarende råderum for mig til at foretage det med din organisation, der er nødvendigt. Og mens jeg er i gang med min mission, kan du holde fokus på driften og alt det, du er bedst til.

  Når jeg så når målet, har jeg tjent mit honorar svarende til en vis andel af den skabte værdi. Dette honorar ønsker jeg som oftest at få som en aftalt andel af virksomheden og altså blive din forretningspartner, som har vist sit værd. Heraf min virksomheds navn. Et værdibaseret honorar til normal udbetaling kan dog komme på tale, hvis vi/jeg ikke er "klar" til en partnerskabsaftale endnu. I så fald vi nok snarere aftale et "forretningsprojekt", de dette.

  Vent ikke med at gøre din virksomhed større og bedre.
  Find ud af, hvor meget værdi jeg kan skabe i din virksomhed – kontakt mig nu!